Giao hàng trên toàn quốc với sản phẩm Amexema và Cốm bột Ameriw.

Phí vận chuyển sẽ tính theo giá cước vận chuyển của bưu điện nhà nước phụ thuộc vào vị trí địa lý của khách hàng.